เปิดรับสมัครบุคคลเทียบโอนเข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี

วันที่ 26 ส.ค - 26 ต.ค พ.ศ. 2562
ระบบปกติ เวลาเรียน เสาร์-อาทิตย์

Play

ก้าวแรกสู่ IBA

ก้าวแรกสู่ IBA

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี

สำนึกดี

เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี แต่งกายให้ถูกระเบียบ

previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประกาศ

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

IBA News

นศ. บัญชี นำเสนอรายงานสหกิจศึกษา อ่านเพิ่มเติม

พิธีทำบุญวันคล้ายวันจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี อ่านเพิ่มเติม

เตรียมความพร้อมรับการเปิด
ภาคการศึกษา 2/2562 อ่านเพิ่มเติม

Slider

รศ.ดร.กรไชย พรลภัสรชกร

รองอธิการบดี และรักษาราชการแทนคณบดี
สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี

5 เขตพื้นที่การศึกษา

IBA มรุกขนคร
บ้านเนินสะอาด อำเภอเมือง นครพนม
พรลภัส พองพรหม (พี่เงิน)
088 572 9331 ID-Line pollapas


IBA พนมบุรินทร์
ภูกระแต บ้านภูเขาทอง อำเภอเมือง นครพนม
อาคารเรียนคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
IBA ธาตุพนม
อาคารเรียน วิทยาลัยธาตุพนม
วรวรรษ ขวัญเพชร (อ.เต้)
089 841 1711 ID-Line tehkwanpet
IBA ศรีสงคราม
อาคารเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
ปิ่นอัมภรณ์ มะลัย (อ.ปิ่น)
091 695 4679 ID-Line 0916954679

IBA นาหว้า
อาคารเรียน วิทยาลัยนาหว้า
อังศุมาลิน สมเทพ (อ.หญิง)
094 361 9689 ID-Line yingjele

Slider